Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi:

Promotus Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Promotus Oy

Verkkosivut: www.mainosmakeiset.fi tai www.promotus.fi

Osoite: Prosessikatu 1 A, 21100 NAANTALI


Puh. 040 5155 367


Sähköposti: makeiset@promotus.fi

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Taru Venäläinen

sähköposti: makeiset@promotus.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Promotus Oy:n ja asiakkaiden yhteystietoja palvelun toimittamiseksi, kehittämiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Uutiskirjeen tilauksessa henkilöiden sähköpostiosoite ja yhteydenottojen kohdalla myös muita yhteystietoja, kuten nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Asioitaessa verkkokaupassa ja kun varmennat luottokortin, teet tilauksen, valitset toimitustavan tai palautat tuotteita, täten oletamme, että hyväksyt henkilötietojen keräämisen.  Rekisterin tietolähteinä toimivat henkilöiden omat ilmoitukset. Jäsenet voivat itse tehdä muutoksia rekisterissä oleviin tietoihin tai poistaa tiedot. Yhteydenottojen kautta kerättyjen tietojen kohdalla henkilön tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön ja pyytää poistamaan tiedot rekisteristä. Mikäli verkkosivustollamme asioidaan yrityksenä tai palveluitamme käytetään yrityksenä, voimme olla sinuun yhteydessä toisena yrityksenä. Tällöin voimme tehdä markkinointiviestintää ilman, että olemme kysyneet yritykseltänne siihen lupaa. Tämän markkinointiviestinnän voi kuitenkin kieltää koska tahansa.

6 Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muiden kuin Promotus Oy:n käyttöön muutoin kuin lain niin vaatiessa. Tarjouspyyntöjen osalta luovutamme tarjouksen tekemistä varten vaaditut tiedot, esim. nimi ja sähköposti, jälleenmyyjällemme. Voit halutessasi nimetä jälleenmyyjämme, jolta tarjous halutaan, muutoin valinnan tehdään Promotuksen toimesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

1) Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Promotus  huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

2) Mahdolliset paperikopiot säilytetään toimihenkilöiden valvonnassa.

7 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

8 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tätä tietosuojalauseketta on muokattu viimeksi  13.6.2021